ELIPSA  PORCELANA

zdjęcia na porcelanie
                  Warszawa i cała Polska

                                       fotografie na krysztale

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna

Elipsa-porcelana z siedzibą Marki ul. Wyspiańskiego 2 b

Zgodnie z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  (RODO), informujemy, iż

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Elipsa-porcelana z siedzibą: Marki ul. Wyspiańskiego 2 b tel. 881 612 912, e-mail: fotoporcelana@op.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi lub umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w celach archiwalnych (dowodowych) co jest uzasadnionym interesem Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi księgowej, informatycznej i hostingu oraz podmioty współpracujące przy realizacji usługi lub umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas wykonania usługi lub do momentu wycofania zgody.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych może skutkować niemożliwością wykonania usługi lub zawarcia umowy.
  8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w przypadku wyrażenia zgody na usługę subskrypcji. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.